Διατριβή: Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών ανάκτησης εικόνων με τη χρήση πληροφορίας χρώματος - Κωδικός: 20919
Greek