Διατριβή: Διαχείριση υπόγειων υδατικών πόρων σε υδροφόρους που υπόκεινται σε καθεστώς θαλάσσιας διείσδυσης: η περίπτωση του δυτικού παράκτιου τμήματος του νομού Ροδόπης - Κωδικός: 20918
Greek