Διατριβή: Δράμα και θέατρο στην εκπαίδευση: πρόταση για την εφαρμογή ελληνικών θεατρο-παιδαγωγικών προγραμμάτων, πιθανότητες και προβλήματα στη μεταφορά της βρετανικής εμπειρίας στην Ελλάδα με στόχο την προσφορά επαγγελματικού θεάτρου με παιδαγωγικούς σκοπούς στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο - Κωδικός: 20754
Greek