Διατριβή: Φαινολικά οξέα ως φυσικοί παρεμποδιστές οξείδωσης: αξιολόγηση δραστικότητας, προοπτική αξιοποίησης σε λειτουργικά τρόφιμα - Κωδικός: 20719
Greek