Διατριβή: Απειλούμενος άγγελος: ιδεώδη της γυναικείας συμπεριφοράς κατά τον 19ο - και αρχές του 20ου αιώνα στο ελληνικό περιοδικό Η Φιλόκαλος Πηνελόπη: ιδεώδη της γυναικείας συμπεριφοράς κατά τον 19ο - και αρχές του 20ου αιώνα στο ελληνικό περιοδικό Η Φιλόκαλος Πηνελόπη - Κωδικός: 20700
Greek