Διατριβή: Συγκριτική αξιολόγηση απλοποιημένων μεθόδων ανελαστικής ανάλυσης κατασκευών υπό σεισμική φόρτιση με έμφαση στη συστηματική διατύπωση και βελτίωση της φασματικής υπερωθητικής ανάλυσης - Κωδικός: 20690
Greek