Διατριβή: Μαθηματική και πειραματική μελέτη των μορφολογικών ιδιοτήτων πολυμερικών σωματιδίων στον ετερογενή καταλυτικό πολυμερισμό αιθυλενίου προπυλενίου - Κωδικός: 20689
Greek