Διατριβή: Συνδυαστική και τοπολογία της απολύτου διάταξης σε πεπερασμένες ομάδες Coxeter - Κωδικός: 20671
Greek