Διατριβή: Ελληνική γλυπτική των Ελλήνων καλλιτεχνών που γεννήθηκαν κατά την περίοδο 1940-1950. Συστηματικοί κατάλογοι, βιογραφικών, εργογραφικών, βιβλιογραφικών στοιχείων, των εργασιών τους - Κωδικός: 20548
Greek