Διατριβή: ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΧΩΡΟΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ - Κωδικός: 2053
Greek