Διατριβή: Ν. Χατζηκυριάκος - Γκίκας, το ζωγραφικό έργο - Κωδικός: 20392
Greek