Διατριβή: Σύμπλοκα Cu(II), Pd(II) και Pt(II) με πολυηλεκτρολύτες φορείς L-αμινοξέων και του διπεπτιδίου γλυκινογλυκίνη. Καταλυτική διάσπαση του H2O2 από τα σύμπλοκα του Cu(II) - Κωδικός: 20166
Greek