Διατριβή: Η Ρόδος από την οθωμανική αυτοκρατορία μέχρι την εθνική ολοκλήρωση (1912-1947): Ο Μητροπολίτης Ρόδου Απόστολος (1913-1946), εκκλησία και εκπαίδευση - Κωδικός: 20137
Greek