Διατριβή: Μεδοδολογικά πλαίσια εργασίας διαχείρισης έργων ανάπτυξης και απόκτησης συστημάτων πληροφορικής - Κωδικός: 20085
Greek