Διατριβή: Ανίχνευση μεταλλάξεων στο ογκοκατασταλτικό γονίδιο TP53 και ποσοτικός προσδιορισμός της p53 πρωτεΐνης σε ασθενείς με δρεπανοκυτταρικά σύνδρομα που λαμβάνουν υδροξυουρία για μακρό χρονικό διάστημα - Κωδικός: 20021
Greek