Διατριβή: Παραγωγή κυτταροτοξικών κυττάρων γενετικά τροποποιημένων ώστε να αναγνωρίζουν την HER-2/neu ογκοπρωτεΐνη, μέσω χιμαιρικών υποδοχέων: Πειραματικά μοντέλα θεραπείας HER-2/neu θετικών χειρουργημένων όγκων - Κωδικός: 20001
Greek