Διατριβή: Προσαρμοστικό σύστημα αξιολόγησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών: Eφαρμογή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση - Κωδικός: 19834
Greek