Διατριβή: Μέθοδοι πεπερασμένων στοιχείων για αξονοσυμμετρικά, μη ορισμένα προβλήματα συνοριακών τιμών και εφαρμογές στην υδροακουστική - Κωδικός: 19783
Greek