Διατριβή: Προσομοίωση κατασκευών υπό στατική και δυναμική καταπόνηση με πεπερασμένα στοιχεία υψηλής απόδοσης - Κωδικός: 19693
Greek