Διατριβή: Λειτουργία κατανεμημένου ελέγχου πρόσβασης στο μέσο σε γνωστικά συστήματα ραδιοεπικοινωνιών δυναμικής χρήσης φάσματος - Κωδικός: 19639
Greek