Διατριβή: Τηλεπισκόπηση της ατμόσφαιρας με χρήση πηγών laser και δορυφορικών δεκτών: Πειράματα και υπολογιστικές προσομοιώσεις: Εφαρμογή στα αιωρούμενα σωματίδια, το όζον και τους υδρατμούς και επίδραση τους στην κλιματικη αλλαγή στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου - Κωδικός: 19278
Greek