Διατριβή: Οικονομία της γνώσης και knowledge management: έρευνα και ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και καινοτομία στις επιχειρήσεις - Κωδικός: 19191
Greek