Διατριβή: Ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων ανθρωπίνων πόρων στις επιχειρήσεις φιλοξενίας και τουρισμού: διαστάσεις ποιότητας υπηρεσιών των προγραμμάτων κατάρτισης - Κωδικός: 19161
Greek