Διατριβή: Αργά μέρη σε μορφές σονάτας στην κλασσική περίοδο: συμβολή στην εξέλιξη των ειδών και των δομικών τύπων μέσα από τα έργα των Haydn, Mozart και Beethoven (με εκτενή επισκόπηση της θεωρητικής εξέλιξης των μορφών σονάτας από τον 18ο έως τον 20ο αιώνα) - Κωδικός: 19124
Greek