Διατριβή: Επίλυση προβλημάτων γραμμικής ελαστικότητας και θραυστομηχανικής σε υλικά με μικροδομή με τη μέθοδο συνοριακών στοιχείων - Κωδικός: 19086
Greek