Διατριβή: Διερεύνηση των μοριακών συστατικών που καθορίζουν την εξειδίκευση της GABAA-εργικής αναστολής σε νευρικά κύτταρα, καθώς και των μηχανισμών ενίσχυσής της από ενδογενή νευροστεροειδή - Κωδικός: 18963
Greek