Διατριβή: Κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες ανάπτυξης στην τοπική αυτοδιοίκηση σε συνάρτηση με τον κοινωνικό αποκλεισμό: αναγκαίες παρεμβάσεις κατάρτισης και υποστήριξης ομάδων στόχων αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Κωδικός: 18915
Greek