Διατριβή: Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών και σχεδιασμός πρότυπου συνόλου διαδικασιών για τη διεξαγωγή αυτοματοποιημένων δια-επιχειρησιακών συναλλαγών σε περιβάλλον ηλεκτρονικού επιχειρείν στα πλαίσια συγκεκριμένου επιχειρηματικού μοντέλου - Κωδικός: 18844
Greek