Διατριβή: Τεχνικές μηχανικής μάθησης για διαχείριση γνώσης σε πολυμεσικά δεδομένα - Κωδικός: 18816
Greek