Διατριβή: Προσδιορισμός της σχέσης του benchmarking με τη Δ.Ο.Π. μέσα από τη διερεύνηση της εφαρμογής του σε σύστημα ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9000 - Κωδικός: 18807
Greek