Διατριβή: Ζωικά προϊόντα στην διατροφή και σε ιατρική χρήση στο Βυζάντιο: συμβολή στην μελέτη των αντιλήψεων για τα ζώα και της χρήσεως των προϊόντων τους κατά την βυζαντινή περίοδο - Κωδικός: 18729
Greek