Διατριβή: Η Ηλεκτρονική Υγεία (eHealth) ως εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής, με έμφαση σε ποιοτικές, διαχειριστικές και οικονομικές διαστάσεις: η περίπτωση ελληνικής Υπηρεσίας υγείας - Κωδικός: 18723
Greek