Διατριβή: Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΣ ΤΟΝ 6. ΑΙΩΝΑ - Κωδικός: 1866
Greek