Διατριβή: Σχεδιασμός μορίων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών: ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων και αλγορίθμων, μοντελοποίηση και εικονικός έλεγχος της δραστικότητας / ιδιοτήτων νέων μοριακών δομών - Κωδικός: 18656
Greek