Διατριβή: Σημασιολογικός ιστός και ποιότητα μεταδεδομένων: προσαρμοσμένη εκτίμηση πληρότητας για τη διαχείριση πολυμεσικών διαδικτυακών πόρων - Κωδικός: 18655
Greek