Διατριβή: Η συσχέτιση των αραβικών σημειώσεων του συγγράμματος του Διοσκουρίδη περί ύλης ιατρικής με την ελληνική περιγραφή των βοτάνων και η διαχρονική φαρμακευτική τους χρησιμότητα - Κωδικός: 18636
Greek