Διατριβή: Η εκπαίδευση και ο κοινωνικός της ρόλος στις εκτός των ορίων του νεοελληνικού κράτους ελληνικές επαρχίες. Η περίπτωση του Μεραμβέλλου της Κρήτης (ύστερη τουρκοκρατία) - Κωδικός: 18626
Greek