Διατριβή: Ab initio διερεύνησις της ηλεκτρονιακής δομής των διατομικών μεταλλο-φθοριδίων MF, M=Fe, Co, Ni, και Cu - Κωδικός: 18569
Greek