Διατριβή: Από τη λογοτεχνική στην κινηματογραφική αφήγηση: ανατομία της κινηματογραφικής μεταφοράς της Φόνισσας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη - Κωδικός: 18564
Greek