Διατριβή: Οι προσωπογραφίες των Αγίων στη μνημειακή ζωγραφική κατά τον 11ο και 12ο αιώνα στην Ελλάδα: ο ρόλος και η λειτουργία τους στο εικονογραφικό πρόγραμμα - Κωδικός: 18559
Greek