Διατριβή: Μεταβολές στην οξειδωτική κατάσταση του αίματος και στις δραστικότητες των ενζύμων ακετυλοχολονεστεράση, (Na+, K+)-ATPάση και Mg2+-ATPάση των ερυθροκυτταρικών μεμβρανών σε αθλητές καλαθοσφαίρισης. Παράγοντες που μπορούν να βελτιώσουν την αποδοσή τους - Κωδικός: 18497
Greek