Διατριβή: Ανίχνευση και χαρακτηρισμός μεγάλων γονιδιακών αναδιατάξεων στα γονίδια brca1 και brca2 σε οικογένειες με κληρονομικό καρκίνο μαστού / ωοθηκών - Κωδικός: 18374
Greek