Διατριβή: Μελέτη του πορώδους νανοκρυσταλλικών υλικών και της ενυδάτωσης φωτοκαταλυτικών κονιαμάτων που περιέχουν τιτανία με φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού και μικροσκοπία ατομικών δυνάμεων - Κωδικός: 18298
Greek