Διατριβή: Μελέτη της γενετικής παραλλακτικότητας με φαινοτυπική και μοριακή αξιολόγηση μεταξύ και εντός παραδοσιακών πληθυσμών φασολιού (phaseolus coccineus) για χαρακτηριστικά παραγωγικής συμπεριφοράς και ποιότητας εδώδιμου προϊόντος - Κωδικός: 18247
Greek