Διατριβή: Μελέτη δομικών μεταβολών σε πρωτεϊνικά μόρια με τη χρήση της τεχνικής της αδιαβατικής θερμιδομετρίας διαφορικής σάρωσης: θερμοδυναμική με βάση τη δομή σταθερότητα της λειτουργικής περιοχής brct των πρωτεϊνών brca1, bard1 και 53bp1 - Κωδικός: 18229
Greek