Διατριβή: Πολυεπίπεδη μοντελοποίηση παραγωγής για το βέλτιστο συγχρονισμό επιχειρηματικών διαδικασιών, τεχνολογικής υποδομής και ανθρώπινου δυναμικού - Κωδικός: 18211
Greek