Διατριβή: ΠΡΕΒΕΖΑ 1945-1990. ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - Κωδικός: 1821
Greek