Διατριβή: Ανάλυση μηχανικής συμπεριφοράς οστών - εμφυτευμάτων με χρήση πεπερασμένων στοιχείων - Κωδικός: 18209
Greek