Διατριβή: Διαμορφωτική ανάλυση πεπτιδικών αναλόγων του επιτόπου 87-99 της βασικής πρωτεΐνης της μυελίνης (MBP) καθώς και προσομοίωση μοριακής δυναμικής των συμπλόκων τους με τον υποδοχέα HLA-DR2b - Κωδικός: 18115
Greek