Διατριβή: Χρήση μεθόδων συνοριακών στοιχείων και τοπικών ολοκληρωτικών εξισώσεων χωρίς διακριτοποίηση για την αριθμητική επίλυση προβλημάτων κυματικής διάδοσης σε εφαρμογές μη-καταστροφικού ελέγχου - Κωδικός: 17997
Greek